Paweł Wrabec
15 września 2010

Historia leśniczówki

Kompleks w Niborku (niem. Neidenburg) powstał ok. 1905 roku na obszarze Lasu Miejskiego (Stadtwald), jako teren zabaw, festynów, pikników dla mieszkańców pobliskiej Nidzicy.

 

Polityka

Kompleks w Niborku (niem. Neidenburg) powstał ok. 1905 roku na obszarze Lasu Miejskiego (Stadtwald), jako teren zabaw, festynów, pikników dla mieszkańców pobliskiej Nidzicy. Komunikację zapewniała lokalna kolej: w niewielkiej odległości od pensjonatu - leśniczówki znajdował się przystanek linii Nidzica-Olsztyn. W latach 20. ubiegłego wieku w pobliżu pobudowano kąpielisko miejskie z odkrytym basenem oraz strzelnicę sportową. W latach 30., po pożarze leśniczówki, odbudowano ją z pieniędzy miejskich, lokalizując w budynku restaurację, a obok altanę taneczną. Podczas wojny pensjonat zamieniono w  miejsce wypoczynku urlopowego oficerów z frontu wschodniego.
Po 1945 roku leśniczówka Nibork została przejęta na własność przez państwo polskie. Do 1955 roku miejsce to pełniło funkcję rekreacyjną, podobnie jak przed wojną. Potem przez pewien czas była tu siedziba nadleśnictwa, a w końcu mieszkania dla pracowników. Od 1945 roku budynki nie były poddawane żadnym remontom; w latach 90-tych, praktycznie opustoszałe, popadły w ruinę. W 2001 roku na licytacji zorganizowanej przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, ośrodek kupiła Spółdzielnia Pracy „POLITYKA”, wydawca tygodnika „POLITYKA”. Opracowanie projektu rewaloryzacji Niborka powierzono nidzickiej pracowni architektonicznej kierowanej przez Krzysztofa Ojrzyńskiego. Wykonania robót, w tym m.in. skomplikowanej operacji pogłębienia i rekonstrukcji fundamentów, podjęło się przedsiębiorstwo Skomand z Ełku. Pensjonat został oddany do użytku w lipcu 2005 roku.